درباره مجموعه ما بیشتر بدانید

آسانسور مدرن آسانبر بزرگترين مركز سرويس آسانسور در تهران
شرکت مدرن آسانبر با شماره ثبت 517634 و شناسه ملی 14007165373 با هدف ارائه ي خدمات تخصصي در زمينه ي تعمير و سرويس انواع آسانسور هاي خانگي ، اداري و صنعتي تاسيس گرديد.
اين شركت كليه فعاليت هاي خود را در حوزه ي عقد قرار داد هاي نگهداري آسانسور متمركز كرده است و بر خلاف اكثر شركت هاي فروشنده و نصاب آسانسور كه تعمير و رفع خرابي آسانسور را نيز در كنار فعاليت اصلي خود انجام مي دهند به صورت 100% تخصصي تنها در زمينه ي سرويس و نگهداري آسانسور فعاليت دارد.