نوسازی آسانسور

نوسازی آسانسور

بازسازی آسانسور های فرسوده، اعم از نوسازی، ارتقاء کیفیت، همچنین تعویض تزئینات بر اساس طرح مورد نظر مشتری نیز از دیگر امور اجرائی شرکت اوج گستران می باشد که شامل: مشاوره، ارائه طرح متناسب با نیاز ساختمان و نظر کارفرما و اجرای هماهنگ در سریعترین زمان ممکن گردد.

ادامه مطالعه

اخذ استاندارد آسانسور

اخذ استاندارد آسانسور

با توجه با قانون کار مصوب شهرداری، مالکین و سازندگان محترم پس از اجرای کامل پروژه جهت اخذ پایان کار موظف میباشند تائیدیه استاندارد آسانسور که توسط اداره استاندارد ایران و شرکتهای تابعه صادر می گردد را به شهرداری منطقه خود ارائه نمایند.

ادامه مطالعه

انتخاب آسانسور مناسب

انتخاب آسانسور مناسب

هنگام طراحی نقشه ساختمان باید با توجه به مبحث 15 مقررات ملی ساختمان، نسبت به طراحی فضای مناسب جهت نصب آسانسور با ظرفیت و ترافیک لازم و عملکرد مناسب و نیز با توجه به کاربری ساختمان (تجاری،اداری،مسکونی و غیره) اقدام شود.

ادامه مطالعه