خدمات ما

بزرگترین مرکز سرویس آسانسور در تهران

بزرگترین مرکز سرویس آسانسور در تهران

به گواهی آمار یکی از مهمترین حوادث خطرناک و دردناک در استفاده از آسانسور،سقوط افراد در چاهک آسانسور می باشد که در خوشبینانه ترین حالت منجر به شــکستگی اعضا بدن و در بدبینانه ترین حالــت موجب مــرگ میشود متاســفانه سهم مرگ در این حادثه بیشــتر می باشد حال با مقدمه فوق نظر شــما رو به چند مورد آمــوزشی سـاده جلب می کنیم.امید است با رعــایت موارد ذیل آرامش را به خود و دیگران هدیه کنید

ادامه مطلب
سرویس و نگهداری آسانسور

سرویس و نگهداری آسانسور

سرویس و نگهداری آسانسور عبارتست از بازیینی کلی قطعات نصب شده و نظارت مستمر بر عملکرد کلی سیستم پس از نصب آسانسور. بطور کلی هیچ سیستم یا مکانیزمی وجود ندارد که نیازمند سرویس و نگهداری و بازبینی دوره ای نباشد به ویژه سیستمهایی که ایمنی آنها نقش اساسی در عملکرد کلی سیستم ایفا می نماید و خرابی آنها باعث خطرات احتمالی جانی می گردد. از اینرو اهمیت سرویس و نگهداری آسانسور کمتر از اهمیت نصب آسانسور نبوده و یک آسانسور صرفنظر از نوع آن و شرکت سازنده آن ، می بایست بطور منظم و حداقل ماهانه یک بار توسط شخص یا اشخاص متخصص تحت بازرسی منظم قرار گیرد.

ادامه مطلب
چک لیست سرویس و نگهداری اسانسور

چک لیست سرویس و نگهداری اسانسور

در هر بازرسی ماهانه و ادواری، آسانسور بر اساس یک چک لیست بازرسی شده و وضعیت موارد موجود در چک لیست به مدیر ساختمان ارائه می گردد و تعمیرات بر اساس سوابق چک لیست آسانسور صورت میگیرد.

ادامه مطلب

خدمات ما

آسانسور تنها وسیله رفت و آمد ترافیکی است که مورد استفاده تمام ساکنین ساختمان قرار می گیرد، با نگاهی گذرا به وضعیت آسانسور های نصب شده در کشور این نکته به خوبی مشهود است که بیش از نیمی از آسانسور های کشور عمری بیش از 25 سال دارند آیا آسانسور شما کاملا ایمن است؟ آیا استاندارد های لازم در آسانسور شما لحاظ شده است ؟ آیا تعداد خرابی ها و مخارج بالای آن برای شما دردسر ساز شده؟ آیا آسانسور شما همچون نمونه های جدیدتر خود کارایی قابل قبولی دارد؟

تعمیر آسانسور

آسانسور وسیله ای مکانیزه می باشد که در یک چهارچوب به نام چاه حرکت می کند و وظیفه آن جا به جایی افراد به صورت عمودی می باشد. آسانسور به دلیل ارتباط مستقیمی که با جان کاربران دارد باید ایمن ، قابل اعتماد و دارای کارایی بالایی باشد و تمامی این موارد شامل کارهایی است که باید در سه مرحله اجرا و بررسی شود. 1-مرحله قبل از ساخت و یا مرحله طراحی و ساخت سازه های ساختمانی 2-مرحله طراحی و مونتاژ مکانیکی آسانسور 3-مرحله پشتیبانی و سرویس آسانسور

سرویس آسانسور

نگهداری از آسانسور به لحاظ قانونی بر عهده چه کسانیست ؟ تمامی مدیران بخش دولتی و خصوصی ،مدیران مراکز تجاری و عمومی و همچنین مدیران ساختمان و مجتمع های مسکونی موظفند نسبت به عقد قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور با مراکز دارای صلاحیت اقدام نمایند. چنانچه از این وظیفه کوتاهی نمایند تمامی مسئولیت جانی و مالی ناشی از نقص آسانسور بر عهده ایشان خواهد بود. مطابق با قوانین وزارت محترم صنعت، معدن و تجارت، فقط شرکتهای دارای پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور و پله برقی مجاز به فعالیت در این زمینه می باشند

نگهداری آسانسور

Enter your keyword